Classics, passion for the past !

1970 Volkswagen Karmann-Ghia T14 coupé

€ 29750

Karosserie Coupe
Kraftstofftyp Petrol
Motor 1600 cc
Übertragung Manual
Außenfarbe Blue
Innenfarbe Black
Polsterei Vinyl
Lenkung Lhd
See for information in English down below

Volkswagen Karmann Ghia T14 Coupé 1970

- Recent complete 'body-off' restauratie (foto's aanwezig)
- Motor gereviseerd bij specialist (2016)
- Veel onderhoudsfacturen aanwezig
- Volkswagen museum Zertifikat aanwezig
- Ruim 17 jaar in bezit van de huidige eigenaar
- Fraaie kleursamenstelling
- Onderscheidende opties zoals houten Nardi stuur
- Originele stuur en optioneel kofferrekje zijn aanwezig
- Degelijke en betrouwbare klassieker die de afgelopen jaren steeds geliefder is geworden

De Volkswagen Karmann Ghia: de sportieve, luxe, handgebouwde auto op basis van de iconische Volkswagen Beetle (Kever). Dit exemplaar is omstreeks 2016 compleet 'body-off' gerestaureerd en bevindt zich dan ook in uitstekende staat. Hij werd geregistreerd op 10 februari 1970 en nieuw geleverd (zoals de meeste exemplaren) in de Verenigde Staten: in Seattle. In 1997 is de auto geïmporteerd naar Nederland. De huidige eigenaar heeft de auto sinds 2006 in bezit. Van de restauratie omstreeks 2016 is uitgebreide documentatie aanwezig zoals een fotoreportage en vele facturen. De auto bevindt zich in een staat zoals hij destijds nieuw uit de fabriek in Osnabrück is komen rollen. Prachtig uitgevoerd in een opvallende, unieke Aston Martin kleur gecombineerd met zwart (kunst)lederen bekleding in het interieur. Voorzien van houten Nardi stuur, het originele stuur is eveneens aanwezig samen met een kofferrekje. Een onderscheidende optie waarover de auto beschikt is het afsluitbare dashboardkastje. Vanzelfsprekend is de auto roestvrij en bevindt het lakwerk en interieur zich in topconditie. Doordat de auto ook technisch onder handen is genomen rijdt de auto uitstekend. Kortom: een geliefde klassieker in zeldzaam fraaie staat klaar voor de volgende liefhebber. Door de recente waarde-ontwikkeling ook interessant voor beleggers!


Algemene informatie over de VW Karmann Ghia
Al vanaf 1948 werden er in gelimiteerde oplage Volkswagen Beetle's aangepast door carrosseriebouwers. Eén daarvan was Karmann, die de ambitie had om een sportieve cabrioletversie in grotere aantallen te produceren. In 1950 werd de Italiaanse carrosseriebouwer 'Ghia' gevraagd om een ontwerp te tekenen. Dit ontwerp volgde in 1953 en Karmann was enthousiast over het modern vormgegeven model. Heinrich Nordhoff - destijds algemeen directeur van Volkswagen - was vooral gericht op de betaalbaarheid en had zijn twijfels over de prijs van het model. Toch werd het doorontwikkelde model uiteindelijk in 1955 gepresenteerd op de IAA van Frankfurt met grote belangstelling tot gevolg. Het zorgde voor een verbetering van het imago van Volkswagen, ook al kreeg de auto vanwege het beperkte motorvermogen ook kritiek. Het motorvermogen werd door de jaren heen steeds verder opgekrikt en in 1969 probeerde VW af te rekenen met deze kritiek door samengevat de volgende opsomming:

De VW Karmann Ghia. Is het een echte sportwagen?
- Sportwagens hebben race-achtige, met de hand afgewerkte carrosserie. Dat heeft de Karmann Ghia ook.
- Sportwagens hebben kuipstoelen en een vierversnellingsbak bediend door een pookje. Dat heeft de Karmann Ghia ook.
- Sportwagens hebben extra stugge vering voor een betere wegligging. Dat heeft de Karmann Ghia ook.
- Sportwagens moeten door specialisten onderhouden worden. De Karmann Ghia hoeft dat niet.
- Sportwagen kosten een hoop geld. De Karmann Ghia niet.

Opmerkelijk is dat het beste productiejaar pas werd gehaald in 1969. Dit kwam vooral door de toegenomen vraag uit de Verenigde Staten, waar het model meeliftte op de populariteit van de VW Beetle en bestelbus (T-type). De 1600 cc motor met 44 pk was de meest krachtige uitvoering die een topsnelheid behaalde van 138 km/u. De Karmann Ghia werd geproduceerd tot 1974.
Volkswagen Karmann Ghia T14 Coupé 1970

- Recently complete body-off restoration (photos available)
- Engine overhauled by specialist (2016)
- Many maintenance bills available
- Volkswagen museum Zertifikat available
- Owned by current owner for over 17 years
- Beautiful colour scheme
- Distinctive options
- Solid and reliable classic that has become increasingly popular in recent years

The Volkswagen Karmann Ghia: the sporty, luxurious, hand-built car based on the iconic Volkswagen Beetle (Beetle). This example was completely 'body-off' restored around 2016 and is therefore in excellent condition. It was registered on 10 February 1970 and delivered new (like most examples) in the United States: in Seattle. In 1997, the car was imported to the Netherlands. The current owner has owned the car since 2006. There is extensive documentation of the restoration around 2016, including a photo reportage and many invoices. The car is in a condition as it was when it rolled new from the factory in Osnabrück. Beautifully executed in a striking, unique Aston Martin colour combined with black (imitation) leather upholstery in the interior. Equipped with wooden Nardi steering wheel, the original steering wheel is also present along with a trunk rack. A distinctive option the car has is the lockable glove box. Needless to say, the car is rust-free and the paintwork and interior are in top condition. As the car has also been taken in hand technically, it drives excellently. In short: a much-loved classic car in an exceptionally beautiful condition, ready for the next enthusiast. Due to its recent value development, also interesting for investors!


General information about the VW Karmann Ghia
As early as 1948, limited edition Volkswagen Beetles were modified by coachbuilders. One of these was Karmann, whose ambition was to produce a sporty convertible version in larger numbers. In 1950, Italian coachbuilder 'Ghia' was asked to draw a design. This design followed in 1953 and Karmann was enthusiastic about the modern designed model. Heinrich Nordhoff - then Volkswagen's general manager - was particularly focused on affordability and had his doubts about the model's price. Nevertheless, the further developed model was finally presented at the IAA in Frankfurt in 1955, resulting in great interest. It improved Volkswagen's image, even though the car was also criticised for its limited engine power. The engine power was increasingly jacked up over the years, and in 1969 VW tried to deal with this criticism by summarising the following listing:

The VW Karmann Ghia. Is it a real sports car?
- Sports cars have race-like, hand-finished bodywork. So does the Karmann Ghia.
- Sports cars have bucket seats and a four-speed gearbox operated by a lever. So does the Karmann Ghia.
- Sports cars have extra stiff suspension for better handling. So does the Karmann Ghia.
- Sports cars need to be serviced by specialists. The Karmann Ghia doesn't have to.
- Sports cars cost a lot of money. The Karmann Ghia doesn't.

Remarkably, the best production year was not achieved until 1969. This was mainly due to increased demand from the United States, where the model was riding on the popularity of the VW Beetle and van (T-type). The 1600cc engine with 44 hp was the most powerful version, achieving a top speed of 138 km/h. The Karmann Ghia was produced until 1974.
Pin it