Classics, passion for the past !

1948 Ford V8

€ 57500

Odometer 20680
Transmission Manual
Upholstery Leder
See for information in English down below.

Ford Super DeLuxe V8 1948

- Schadevrij
- Origineel plaatwerk
- Elektrische soft top
- 1 van slechts 2 Nederlands geregistreerde

Ford was na de 2e Wereldoorlog de eerste die weer met een auto kwam na de oorlogsproductie. De vierdeurs waar ze mee kwamen was een upgrade van het model uit 1941. Later kwamen de coupe en de convertible. Deze auto's werden in 1946 en 1947 weer aangepast. Tweede helft 1948 kwam er een nieuw model dat het bouwjaar 1949 meekreeg.

De 1947 en 1948 modellen van de Ford Super DeLuxe verschilden uiterlijk maar weinig van het 1946 model. Zo verdwenen de rood ingekleurde verticale groeven uit de vleugel boven de drie horizontale strips in de grille. De parkeerlichtjes waren nu rond van vorm en werden onder de koplampen geplaatst. De auto kreeg nieuwe wieldoppen en de twee horizontale strips boven de kentekenplaat op het kofferdeksel verdwenen. Dit exemplaar heeft een Motor-Lift Top, hetgeen wil zeggen dat het cabriolet dak door een simpele druk op de knop kon worden geopend en gesloten. Deze Ford is in 1948 gebouwd als één van de laatste van de serie 1945 - 1948. Ford bood deze auto aan voor de basisprijs van $1,635.00. In totaal zijn van dit type 12.033 exemplaren geproduceerd.

Dit model is geleverd in een prachtige 'Maize Yellow'. Samen met het lichtbruine lederen interieur is het echt een terugblik in de tijd. De L-head V-8 motor loopt erg mooi. Hij heeft 3 versnellingen en is handgeschakeld via het stuur. De 5 zitter bied veel ruimte aan en plezier voor iedereen. Het interieur is een al al comfort, vooraal voor zijn leeftijd. Het chroomwerk is nog in een erg nette staat. De onderkant is mooi hard. De lak, interieur en velgen verkeren allemaal in een prachtige staat en vormen samen een prachtig beeld.

Er is een Operators Manual aanwezig van 28 Februari 1948. De auto is een echte klassieker. Voor een auto van meer dan 70 jaar oud, is hij echt van mooie kwaliteit. Een unieke kans dus!

Ook de exportdocumenten en het transport kunnen wij voor u regelen. Wij handelen al jaren in vintage, klassieke en moderne sportwagens met verkoop door heel Nederland, Europa en de rest van de wereld. We bieden een prachtige variëteit aan collector auto's die in staat zijn om jarenlang puur plezier te geven, die u online kunt vinden op www.carrosso.com of door een bezoek te brengen aan onze showroom in Oldemarkt, op een uur rijden van Amsterdam. Wij hebben een grote variatie aan klassieke sportwagens, mocht u geïnteresseerd zijn in de specifieke details van een bepaalde auto, bel ons dan gerust. We staan open voor het onderhandelen over transacties, we kunnen auto’s opslaan en we hebben een effectieve en betrouwbare manier om uw auto's te verkopen via ons aankoop- of consignatieverkoopprogramma. Dus, als u een (klassieke) sportwagen te koop heeft, neem dan contact met ons op.


Ford Super DeLuxe V8 1948

- Damage free
- Original sheet metal
- Electric soft top
- 1 of only 2 Dutch registered

After World War II, Ford was the first to come back with a car after war production. The four-door they came up with was an upgrade of the 1941 model. Later came the coupe and the convertible. These cars were modified again in 1946 and 1947. In the second half of 1948, a new model was introduced that was built in 1949.

The 1947 and 1948 models of the Ford Super DeLuxe differed little in appearance from the 1946 model. For example, the red colored vertical grooves from the wing above the three horizontal strips in the grille disappeared. The parking lights were now round in shape and placed under the headlamps. The car got new hubcaps and the two horizontal strips above the license plate on the trunk lid disappeared. This example has a Motor-Lift Top, which means that the convertible top could be opened and closed with a simple push of a button. This convertible has wooden panels on the sides and on the trunk lid. This Ford was built in 1948 as one of the last of the series 1945 - 1948. Ford offered this car for the base price of $1,635.00. A total of 12,033 copies of this type were produced.

This model is delivered in a beautiful 'Maize Yellow'. Together with the light brown leather interior, it is really a look back in time. The L-head V-8 engine runs very nicely. It has 3 gears and is manual transmission via the steering wheel. The 5 seater offers plenty of space and fun for everyone. The interior is already a comfort, especially for its age. The chrome work is still in a very neat condition. The bottom is pretty hard. The paint, interior and rims are all in beautiful condition and together they form a beautiful image.

There is an Operators Manual available from February 28, 1948. The car is a real classic. For a car over 70 years old, it is really nice quality. So a unique opportunity!

We can also arrange the export documents and transport for you. We have been trading vintage, classic and modern sports cars for years, with sales throughout the Netherlands, Europe and the rest of the world. We offer a wonderful variety of collector cars capable of providing years of pure pleasure, which you can find online at www.carrosso.com or by visiting our showroom in Oldemarkt, an hour's drive from Amsterdam. We have a wide variety of classic sports cars, if you are interested in the specific details of a particular car, please give us a call. We are open to negotiating transactions, we can stock cars and we have an effective and reliable way to sell your cars through our purchase or consignment sales program. So, if you have a (classic) sports car for sale, please contact us.
Ford Super DeLuxe V8 1948

- Damage free
- Original sheet metal
- Electric soft top
- 1 of only 2 Dutch registered

After World War II, Ford was the first to come back with a car after war production. The four-door they came up with was an upgrade of the 1941 model. Later came the coupe and the convertible. These cars were modified again in 1946 and 1947. In the second half of 1948, a new model was introduced that was built in 1949.

The 1947 and 1948 models of the Ford Super DeLuxe differed little in appearance from the 1946 model. For example, the red colored vertical grooves from the wing above the three horizontal strips in the grille disappeared. The parking lights were now round in shape and placed under the headlamps. The car got new hubcaps and the two horizontal strips above the license plate on the trunk lid disappeared. This example has a Motor-Lift Top, which means that the convertible top could be opened and closed with a simple push of a button. This Ford was built in 1948 as one of the last of the series 1945 - 1948. Ford offered this car for the base price of $1,635.00. A total of 12,033 copies of this type were produced.

This model is delivered in a beautiful 'Maize Yellow'. Together with the light brown leather interior, it is really a look back in time. The L-head V-8 engine runs very nicely. It has 3 gears and is manual transmission via the steering wheel. The 5 seater offers plenty of space and fun for everyone. The interior is already a comfort, especially for its age. The chrome work is still in a very neat condition. The bottom is pretty hard. The paint, interior and rims are all in beautiful condition and together they form a beautiful image.

There is an Operators Manual available from February 28, 1948. The car is a real classic. For a car over 70 years old, it is really nice quality. So a unique opportunity!

We can also arrange the export documents and transport for you. We have been trading vintage, classic and modern sports cars for years, with sales throughout the Netherlands, Europe and the rest of the world. We offer a wonderful variety of collector cars capable of providing years of pure pleasure, which you can find online at www.carrosso.com or by visiting our showroom in Oldemarkt, an hour's drive from Amsterdam. We have a wide variety of classic sports cars, if you are interested in the specific details of a particular car, please give us a call. We are open to negotiating transactions, we can stock cars and we have an effective and reliable way to sell your cars through our purchase or consignment sales program. So, if you have a (classic) sports car for sale, please contact us.
Ford Super Deluxe V8 1948

- Schadensfrei
- Originalblech
- Elektrisches Verdeck
- 1 von nur 2 in den Niederlanden registriert

Nach dem Zweiten Weltkrieg war Ford der erste, der mit einem Auto aus der Kriegsproduktion zurückkam. Der Viertürer, den sie entwickelten, war eine Weiterentwicklung des Modells von 1941. Später kamen das Coupé und das Cabriolet dazu. Diese Autos wurden 1946 und 1947 erneut modifiziert. In der zweiten Hälfte des Jahres 1948 wurde ein neues Modell vorgestellt, das 1949 gebaut wurde.

Die Modelle des Ford Super DeLuxe von 1947 und 1948 unterschieden sich im Aussehen kaum vom Modell von 1946. Zum Beispiel verschwanden die rot gefärbten vertikalen Rillen vom Kotflügel über den drei horizontalen Streifen im Kühlergrill. Die Standlichter waren jetzt rund und unter den Scheinwerfern platziert. Das Auto bekam neue Radkappen und die beiden horizontalen Streifen über dem Nummernschild auf dem Kofferraumdeckel verschwanden. Dieses Beispiel hat ein Motor-Lift Top, was bedeutet, dass das Verdeck mit einem einfachen Knopfdruck geöffnet und geschlossen werden kann. Dieser Ford wurde 1948 als einer der letzten der Baureihe 1945 - 1948 gebaut. Ford bot dieses Auto zum Grundpreis von 1.635,00 $ an. Insgesamt wurden 12.033 Exemplare dieses Typs produziert.

Dieses Modell wird in einem wunderschönen 'Maize Yellow' geliefert. Zusammen mit der hellbraunen Lederausstattung ist es wirklich ein Blick in die Vergangenheit. Der L-Kopf-V-8-Motor läuft sehr gut. Es hat 3 Gänge und wird manuell über das Lenkrad geschaltet. Der 5-Sitzer bietet viel Platz und Spaß für alle. Der Innenraum ist schon ein Komfort, besonders für sein Alter. Die Verchromung ist noch in einem sehr gepflegten Zustand. Der Boden ist ziemlich hart. Der Lack, die Innenausstattung und die Felgen sind alle in einem schönen Zustand und zusammen ergeben sie ein schönes Bild.

Es ist ein Betriebshandbuch vom 28. Februar 1948 verfügbar. Das Auto ist ein echter Klassiker. Für ein über 70 Jahre altes Auto ist es eine wirklich schöne Qualität. Also eine einmalige Gelegenheit!

Auch die Ausfuhrdokumente und den Transport können wir für Sie arrangieren. Wir handeln seit Jahren mit Oldtimern, klassischen und modernen Sportwagen, mit Verkäufen in den Niederlanden, Europa und dem Rest der Welt. Wir bieten eine wunderbare Auswahl an Sammlerautos, die Ihnen jahrelang Freude bereiten können. Sie finden sie online unter www.carrosso.com oder besuchen Sie unseren Showroom in Oldemarkt, eine Autostunde von Amsterdam entfernt. Wir haben eine große Auswahl an klassischen Sportwagen, wenn Sie an den spezifischen Details eines bestimmten Autos interessiert sind, rufen Sie uns bitte an. Wir sind offen für Verhandlungen über Transaktionen, wir können Autos auf Lager halten und wir haben eine effektive und zuverlässige Möglichkeit, Ihre Autos durch unser Ankauf- oder Kommissionsverkaufsprogramm zu verkaufen. Wenn Sie also einen (klassischen) Sportwagen zu verkaufen haben, wenden Sie sich bitte an uns.
Ford Super Deluxe V8 1948

- Sans dommage
- Tôle d'origine
- Capote électrique
- 1 des 2 seuls immatriculés aux Pays-Bas

Après la Seconde Guerre mondiale, Ford a été le premier à revenir avec une voiture après la production de guerre. La quatre portes qu'ils ont imaginée était une mise à niveau du modèle de 1941. Plus tard vinrent le coupé et le cabriolet. Ces voitures ont été modifiées à nouveau en 1946 et 1947. Dans la seconde moitié de 1948, un nouveau modèle a été introduit qui a été construit en 1949.

Les modèles 1947 et 1948 de la Ford Super DeLuxe différaient peu en apparence du modèle 1946. Par exemple, les rainures verticales de couleur rouge de l'aile au-dessus des trois bandes horizontales de la calandre ont disparu. Les feux de stationnement étaient maintenant de forme ronde et placés sous les phares. La voiture a reçu de nouveaux enjoliveurs et les deux bandes horizontales au-dessus de la plaque d'immatriculation sur le couvercle du coffre ont disparu. Cet exemple a un Motor-Lift Top, ce qui signifie que le toit décapotable peut être ouvert et fermé d'une simple pression sur un bouton. Cette Ford a été construite en 1948 comme l'une des dernières de la série 1945 - 1948. Ford a offert cette voiture au prix de base de 1 635,00 $. Au total, 12 033 exemplaires de ce type ont été produits.

Ce modèle est livré dans un magnifique 'Maize Yellow'. Avec l'intérieur en cuir marron clair, c'est vraiment un retour dans le temps. Le moteur V-8 à tête en il fonctionne très bien. Il a 3 vitesses et est une transmission manuelle via le volant. Le 5 places offre beaucoup d'espace et de plaisir pour tout le monde. L'intérieur est déjà d'un confort, surtout pour son âge. Le travail du chrome est encore dans un état très soigné. Le fond est assez dur. La peinture, l'intérieur et les jantes sont tous en bel état et ensemble, ils forment une belle image.

Il existe un manuel d'utilisation disponible depuis le 28 février 1948. La voiture est un vrai classique. Pour une voiture de plus de 70 ans, c'est vraiment de la belle qualité. Une opportunité unique donc !

Nous pouvons également organiser les documents d'exportation et le transport pour vous. Nous commercialisons des voitures de sport vintage, classiques et modernes depuis des années, avec des ventes aux Pays-Bas, en Europe et dans le reste du monde. Nous offrons une merveilleuse variété de voitures de collection capables de fournir des années de pur plaisir, que vous pouvez trouver en ligne sur www.carrosso.com ou en visitant notre showroom à Oldemarkt, à une heure de route d'Amsterdam. Nous avons une grande variété de voitures de sport classiques, si vous êtes intéressé par les détails spécifiques d'une voiture particulière, veuillez nous appeler. Nous sommes ouverts à la négociation de transactions, nous pouvons stocker des voitures et nous avons un moyen efficace et fiable de vendre vos voitures grâce à notre programme d'achat ou de vente en consignation. Donc, si vous avez une voiture de sport (classique) à vendre, contactez-nous.
Pin it